Zarządzanie projektami


Pomagamy realizować Projekty wdrożeń systemów ERP oraz cyfrowej transformacji. Dla ERP Kontrakt najważniejsze są cele Klienta, dlatego niezależnie od faktu wyboru rozwiązań z zakresu oferty ERP Kontrakt czy innego dostawcy, kompleksowo przeprowadza proces wdrożenia. Są jedyną stroną kontraktu z Inwestorem. Firma zarządza projektem od momentu ustalenia zakresu, wyboru rozwiązań, sposobu finansowania, aż po finalną realizację wdrożenia. W pełni pokrywa ryzyko niepowodzenia projektu.